KALKULATOR
Broj plocica:
Broj SMT lemnih tacaka:
Broj TH tacaka:
Okvirna cena usluznog lemljenja je: